NOSP Rulebook

Dit rulebook bepaalt de regels en voorschriften die van toepassing zijn op de races georganiseerd op circuits en banen door de aangesloten NOSP leden.

De NOSP heeft de toetsing van deze regels en richtlijnen ondergebracht in de CDM(Commissie Disciplinaire Maatregelen) Als tuchtcommissie weegt de CDM de betreffende feiten en toetst die aan het Rulebook.

De NOSP werkt intensief samen met de Engelse (ORCI). Opgelegde straffen worden wederzijds overgenomen. De regels en voorschriften zijn grotendeels overgenomen van de ORCI.Art. 1 Racelicentie
Een coureur is te allen tijde zelf verantwoordelijk om een licentie aan te schaffen van de organisatie waar gereden wordt. Meerder verenigingen schrijven bijvoorbeeld een NAB licentie voor. Bij deelname aan een wedstrijd zonder deze licentie wordt een schorsing van 12 maanden opgelegd.

Art. 2 Verantwoordelijkheid coureur
Een coureur is altijd verantwoordelijk voor het gedrag van zijn monteurs, familie, en meegebrachte supporters.

Art. 3 Techniek
Voor de volgende onreglementaire technieken wordt een verplichte schorsing van 2 wedstrijden toegepast.
Na de keuring een illegale wijziging aanbrengen aan de auto
Gevaarlijk verstevigde auto
Voor het niet nakomen van een keurings afspraak staat diskwalificatie
Voor een niet reglementair over de top gebouwde auto staat diskwalificatie
Voor alle andere onvolkomenheden kan de CDM een schorsing opleggen.

Art. 4 De volgende schorsingen worden toegepast in relatie tot wangedrag
Deze schorsingen zijn verplicht en automatisch van kracht direct na de wedstrijd
Fysiek geweld, 12 maanden schorsing
Bedreigen, 6 maanden schorsing
Schelden, 3 maanden schorsing
In relatie tot medewerkers worden de schorsingen verdubbeld.

Art. 5 De volgende schorsingen worden toegepast voor coureurs die deelnemen aan wedstrijden.
De volgende overtredingen worden direct bestraft in de wedstrijd. Vervolgens zal het organiserende bestuur de CDM informeren met een compleet rapport indien nodig.
Hit op het middenterrein; diskwalificatie
Hit op de deurplaat; diskwalificatie
Hit tussen de wielen bestuurderskant; diskwalificatie
Bewuste hit onder rood ; diskwalificatie
Hit tegen de rijrichting in; 2 wedstrijden
Gevaarlijke actie bestuurder; diskwalificatie of meer
Grove nalatigheid rijder betreffend veiligheid; diskwalificatie
Negeren rode vlag; diskwalificatie
Negeren aanwijzing of instructie official; diskwalificatie
Uitstappen tijdens de wedstrijd; diskwalificatie
Autowissel; 4 wedstrijden
Hoge snelheid in pits; 1e waarschuwing , 2e waarschuwing = diskwalificatie
Schuilen/ wachten op middenterrein;` 1e waarschuwing , 2e waarschuwing = diskwalificatie

Bovenstaand wangedrag zal zeker uitsluitsel van één of meer wedstrijden tot gevolg hebben. De duur wordt bepaald door de CDM.

Art. 6 Omschrijving Autowissel / Rijderswissel
Bij een rijders wissel (geen geldig of corresponderend startnummer) wordt een schorsing van 12 maanden opgelegd.

Art. 7 Gedragscode
Gedrag wat volgens het bestuur van een vereniging schadelijk voor de sport is, kan uitsluitsel van racen tot gevolg hebben. Als een coureur of een teamlid of familie denigrerende opmerkingen maakt op een social media kan dit voor de coureur uitsluitsel van racen tot gevolg hebben.

Art. 8 Seizoensgebonden Schorsingen
Het race seizoen loopt van maart tot en met december. Alle schorsingen worden bepaald in kalendermaanden. Als voorbeeld, wanneer een coureur een overtreding begaat op 31 oktober en deze krijgt een 6 maanden schorsing krijgt de coureur twee maand in november en december. De overige vier maanden zullen worden toegepast vanaf 1 maart van het daaropvolgende jaar.

Art. 9 Schorsing
Een vereniging behoud het recht een coureur voor zijn eigen wedstrijden langer te schorsen als de NOSP. Schorsingen van drie maanden of langer die door een vereniging worden toegekend worden ook automatisch door de NOSP beoordeeld.

Art. 10 Herhaling Indien een schorsing wordt opgelegd ontvangt de coureur ook automatisch eenzelfde periode voorwaardelijk. Bij herhaling wordt de duur verdubbeld. Bij meermaals herhaling volgt een schorsing voor onbepaalde tijd.

Indien een rijder tijdens de schorsingsperiode toch deelneemt aan een wedstrijd, ook al is dit een wedstrijd op een niet aangesloten NOSP baan dan gaat na deze wedstrijd de schorsingsperiode opnieuw in.