NOSP Rulebook

Dit rulebook bepaalt de regels en voorschriften die van toepassing zijn op de races georganiseerd op circuits en banen door de aangesloten NOSP leden.

De NOSP heeft de toetsing van deze regels en richtlijnen ondergebracht in de CDM(Commissie Disciplinaire Maatregelen) Als tuchtcommissie weegt de CDM de betreffende feiten en toetst die aan het Rulebook.

De NOSP werkt intensief samen met de Engelse (ORCI). Opgelegde straffen worden wederzijds overgenomen. De regels en voorschriften zijn grotendeels overgenomen van de ORCI.Art. 1 Racelicentie
Een coureur is te allen tijde zelf verantwoordelijk om een licentie aan te schaffen van de organisatie waar gereden wordt. Meerder verenigingen schrijven bijvoorbeeld een NAB licentie voor. Bij deelname aan een wedstrijd zonder deze licentie wordt een schorsing van 12 maanden opgelegd.

Art. 2 Verantwoordelijkheid coureur
Een coureur is altijd verantwoordelijk voor het gedrag van zijn monteurs, familie, en meegebrachte supporters.

Art. 3 Techniek
Voor de volgende onreglementaire technieken wordt een verplichte schorsing van 12 maanden toegepast.
Traction control
Niet reglementaire cilinderinhoud
Voor alle andere onvolkomenheden kan de CDM een schorsing opleggen.

Art. 4 De volgende schorsingen worden toegepast in relatie tot wangedrag
Deze schorsingen zijn verplicht en automatisch van kracht direct na de wedstrijd
Fysiek geweld, 12 maanden schorsing
Bedreigen, 6 maanden schorsing
Schelden, 3 maanden schorsing
In relatie tot officials en medewerkers worden de schorsingen verdubbeld.

Art. 5 De volgende schorsingen worden toegepast voor coureurs die deelnemen aan wedstrijden.
De volgende straffen zijn automatisch van kracht direct na de wedstrijd. Vervolgens zal het organiserende bestuur de CDM informeren met een complete rapport.
1. Deliberate fencing
2. Rammen van een stilstaande auto op of naast de baan
3. Rammen van een auto komend vanaf het middenterrein
4. Met opzet hoeken van een auto welke men inhaalt of door wordt ingehaald.
Bovenstaand wangedrag zal zeker uitsluitsel van één of meer wedstrijden tot gevolg hebben. De duur wordt bepaald door de CDM.

Art. 6 Omschrijving Deliberate fencing
Deliberate fencing wordt zo genoemd als de auto welke de boarding raakt aan de binnenkant wordt geduwd door de ander auto(?s). Ook een auto welke met onredelijke snelheid in de boarding wordt geduwd in de beoordeling van de wedstrijdleiding is Deliberate fencing. Een auto die van achteren in boarding wordt geduwd in de racerichting is NIET deliberate fencing. Als een auto door een spin de boarding raakt is dit NIET deliberate fencing.

Art. 7 Gedragscode
Gedrag wat volgens het bestuur van een vereniging schadelijk voor de sport is, kan uitsluitsel van racen tot gevolg hebben.
Als een coureur of een teamlid of familie denigrerende opmerkingen maakt en/of onwaarheden verkondigd op social media kan dit voor de coureur uitsluitsel van racen tot gevolg hebben.

Art. 8 Seizoensgebonden Schorsingen
Een officiële seizoen loopt van 1 maart - 30 november. Vanaf 2014 zullen alle schorsingen worden bepaald in race maanden. Als voorbeeld, wanneer een coureur een overtreding begaat op 31 oktober en deze krijgt een 6 maanden schorsing krijgt de coureur één maand in november. De overige vijf maanden zullen worden toegepast vanaf 1 maart van het daaropvolgende jaar.

Art. 9 Schorsing
Een vereniging behoud het recht een coureur voor zijn eigen wedstrijden langer te schorsen als de NOSP. Schorsingen van drie maanden of langer die door een vereniging worden toegekend worden ook automatisch door de NOSP beoordeeld.

Art. 10 Herhaling Indien een schorsing wordt opgelegd ontvangt de coureur ook automatisch eenzelfde periode voorwaardelijk. Bij herhaling wordt de duur verdubbeld. Bij meermaals herhaling volgt een schorsing voor onbepaalde tijd.
Indien een rijder tijdens de schorsingsperiode toch deelneemt aan een wedstrijd, ook al is dit een wedstrijd op een niet aangesloten NOSP baan dan gaat na deze wedstrijd de schorsingsperiode opnieuw in.