Procedures Bangers

Procedure uitzondering Bangers NOSP; De rijders worden binnen 72 uur op de hoogte gesteld van het gesignaleerde feit. Het banger bestuur brengt indien noodzakelijk binnen 14 dagen verslag uit bij de NOSP. De NOSP reageert binnen 14 dagen richting de rijder en ASE met de sanctie. Rijder heeft 72 uur de tijd om in beroep te gaan.

Straffen en termen:
*Opladen: Rijder mag niet meer rijden op de dag. Verliest tevens verdiende punten v/d dag. Is het in de Allcomers of dd dan volgt afhankelijk vd gebeurtenis uitsluiting van de heat van volgende racedag.

*schorsing: Vanaf moment dat de rijder de actie uitvoert opladen, geen punten vd dag en schorsing gaat in vanaf de volgende wedstrijddag

*factor herhaling: Bij herhaling binnen proeftijd wordt de originele straf (zonder risico of kampioenschapsfactor) verdubbelt of verdrievoudigd. Gevolgd door risico en kampioenschapsfactor. Bij 2 wedstrijddagen of minder geldt proeftijd van 1 jaar, vanaf 3 wedstrijddagen proeftijd 2 jaar) Na elke straf begint proeftijd opnieuw.

*risico / gevaarzettings factor: Bij een actie met een groot risico of op hoge snelheid wordt er zwaarder gestraft als wanneer risico laag is Veiligheid voorop! Minimale factor is 1,5. In extreme gevallen kan een hogere factor worden toegepast.

*kampioenschaps factor: Om de kwaliteit en waarde van het kampioenschap te waarborgen worden onreglementaire acties in de eindfase v/h kampioenschap op de kampioenschapsleiders extra zwaar bestraft. Als er nog maar een handvol kanshebbers over zijn kan het erg verleidelijk worden om een teamgenoot op te offeren en een van de koplopers onreglementair uit te schakelen. Omdat er in het begin van het jaar nog tientallen kanshebbers zijn heeft het weinig zin om het in het begin van het jaar te doen. Het kampioenschap is bedoeld als iets waar rijders het hele jaar voor willen strijden om een goede eindklassering te behalen. Elkaar uitschakelen hoort bij bangerracing maar wel op een faire manier. Een kampioenschap wat op de laatste dag eenvoudigweg door een onreglementaire actie beslist wordt is niet wenselijk voor de toekomst en gaat ten koste van de waarde van het ASE puntenklassement. Wanneer dit in de eindfase onreglementair gebeurd zal het altijd een kampioenschap blijven met een nasmaak en doorsudderen de toekomst in. ASE heeft daarom de verplichting de waarde van het kampioenschap te waarborgen voor de komende jaren door hier extra hard tegen op te treden. Niet in alleen in het belang van de koplopers en hun aanhang maar voor ALLE rijders, het publiek en WF kwalificaties. Elkaar uitschakelen hoort bij het spelletje maar wel op een reglementaire manier.

Bewuste/ opzettelijke actie: Bij elke overtreding wordt er nagegaan of er opzet in het spel is of dat er aanwijsbaar verzachtende omstandigheden zijn. Hierbij kan er nogmaals een verzwarende of verminderingsfactor toegepast worden of een straf (deels) worden kwijtgescholden of omgezet worden in een waarschuwing. Bijv. bij een “dooring” waar de bestuurder niets aan kan doen.